០០២៥១-១១-១២៣៥៥៤៧ / ១២៣៥៥៤៨ [អ៊ីមែលការពារ]
ធាតុ 0

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ក្រុមហ៊ុនហ័ងចូវអ៊ិចផៅវ័រញិនមេនខូអិលធីឌី

  • Addr: ផ្លូវ Shenhua ផ្លូវ Hangzhou ប្រទេសចិន។ កុំព្យូទ័រ ៣១០០៣០
  • ទូរស័ព្ទលេខ ០០៨៦-៥៧១-៨៨២២០៩៧៣ / ៨៨២២០៩៧១
  • Fax: 0086-571-88220972
  • បណ្តាញ: www.hzpt.com
  • អ៊ី​ម៉ែ​ល​: [អ៊ីមែលការពារ]

អេមផិនផៅវ័រ (សៅហ្សិង) ខូអិលធីឌី

Addr: ផ្លូវ Kaiyuan, តំបន់ឧស្សាហកម្ម Paojiang, Shaoxing ប្រទេសចិន
ទូរស័ព្ទ: ៨៦-៣៧៣-៨៨៨៧៦៧៧
FAX: 0086-575-88158383

បណ្តាញ: www.china-reducers.com
សំបុត្រ: [អ៊ីមែលការពារ]

ក្រុមហ៊ុនភេស៊ាវ័រផៅវ័រអ៊ីធឺណិត។ អិលធីឌី។ 

អ្នកបន្ថែម៖ ១១ ផ្លូវហាយដិនថលផ្លូវសៀងហៃ។ ៥៩៦២៩០
ទូរស័ព្ទ: ៨៦-៣៧៣-៨៨៨៧៦៧៧
FAX: 0065-6525-8798

បណ្តាញ: www.ever-power.net
សំបុត្រ: [អ៊ីមែលការពារ]

គ្រឿងបន្លាស់ថាមពលអេរីរីហ្គ្រីរីរី (អាមេរិច) អិលស៊ីអិល។

Addr: AgKNX, 15000 W 44th Ave, Ste B, Golden, រដ្ឋ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិក។ ៨០៤០៣

បណ្តាញ: www.ag កសិកម្ម-parts.com
សំបុត្រ: [អ៊ីមែលការពារ]

ពិនវានៅលើ Pinterest