០០២៥១-១១-១២៣៥៥៤៧ / ១២៣៥៥៤៨ [អ៊ីមែលការពារ]
ធាតុ 0

ចាក់សោសន្និបាត

ឧបករណ៍ចាក់សោរសោរគឺជាឧបករណ៍ចាក់សោកកិតកាច់ទៅកណ្តាលដែលផ្តល់នូវឧបករណ៍បង្រួមមេកានិចដែលអាចកែសំរួលបាននិងងាយស្រួលប្រើបាន។ មានរចនាប័ទ្មខុសៗគ្នាជាច្រើននៃសន្និបាតទាំងនេះដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការគម្រោងនីមួយៗ។

ការចាក់សោរសន្និបាតចាក់សោរថាមពលឧបករណ៍ចាក់សោរឌីសបង្រួមបង្រួមបញ្ចូលគ្នា Verriegelungsanordnung រួមបញ្ចូលគ្នានៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ពិនវានៅលើ Pinterest