ជ្រើសរើសភាសា៖

និមិត្តសញ្ញា hzpt 80px

ស៊ីឡាំងធារាសាស្ត្រ គ្រឿងម៉ាស៊ីនចល័ត

A mobile machinery hydraulic cylinder is a type of hydraulic cylinder that is used in mobile machinery, such as excavators, loaders, and cranes. Mobile machinery hydraulic cylinders are typically larger and more powerful than other types of hydraulic cylinders, and they are designed to withstand the harsh conditions of outdoor use.

There are four main types of mobile machinery hydraulic cylinders:

 • Single acting cylinders only extend when hydraulic fluid is applied to one side of the piston. They are typically used for applications where the force of extension is not as important as the force of retraction.
 • Double acting cylinders extend and retract when hydraulic fluid is applied to either side of the piston. They are the most common type of mobile machinery hydraulic cylinder, and they are used for a wide variety of applications.
 • ស៊ីឡាំង Tandem are two single acting cylinders that are mounted together. They are used for applications where a large amount of force is required, such as lifting heavy loads.
 • ស៊ីឡាំងកែវពង្រីក are a type of double acting cylinder that has multiple sections that can extend one inside the other. They are used for applications where a long stroke is required, such as extending the boom of an excavator.

The design and construction of mobile machinery hydraulic cylinders vary depending on the specific application. However, all mobile machinery hydraulic cylinders must be able to withstand the harsh conditions of outdoor use, such as dirt, dust, and extreme temperatures.

Types of Mobile Machinery Hydraulic Cylinders

Our mobile machinery hydraulic cylinder types have small excavator cylinder, large excavator cylinder, aerial work platform cylinder, mobile crane cylinder, rotary drilling cylinder, mining dump truck cylinder etc.

Mobile Machinery Hydraulic Cylinder for Sale:

បង្ហាញលទ្ធផល 1-20 នៃ 31

Advantages of Mobile Machinery Hydraulic Cylinder

Mobile machinery hydraulic cylinders are used in a wide variety of applications, including excavators, dump trucks, loaders, graders, backhoes, and dozers. They provide a number of advantages over other types of actuators, including:

 • សមាមាត្រថាមពលទៅទម្ងន់ខ្ពស់៖ Hydraulic cylinders can generate a lot of force with a relatively small amount of weight. This makes them ideal for mobile machinery, which needs to be able to move heavy loads quickly and easily.
 • ការគ្រប់គ្រងល្បឿនអថេរ៖ The speed of a hydraulic cylinder can be easily controlled by adjusting the flow of hydraulic fluid. This allows for precise control of the load, which is essential for many applications.
 • ភាពត្រឹមត្រូវនៃទីតាំង: Hydraulic cylinders can be positioned very accurately, which is important for tasks such as loading and unloading materials.
 • ការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព៖ Hydraulic cylinders are very efficient in their use of energy. This can save money on operating costs.
 • ភាពធន់៖ Hydraulic cylinders are designed to withstand the harsh conditions often encountered in mobile machinery applications.
 • ភាពងាយស្រួលនៃការថែទាំ៖ Hydraulic cylinders are relatively easy to maintain, which can help to keep operating costs down.

Overall, mobile machinery hydraulic cylinders offer a number of advantages over other types of actuators. They are powerful, efficient, and durable, making them ideal for a wide range of applications.

Mobile Machinery Hydraulic Cylinder Advantages

Applications of Mobile Machinery Hydraulic Cylinder:

Here are some of the common applications of mobile machinery hydraulic cylinders:

 • Excavators: Mobile machinery hydraulic cylinders are used to extend and retract the excavator’s boom, arm, and bucket.
 • Loaders: Mobile machinery hydraulic cylinders are used to raise and lower the loader’s bucket, and to tilt the loader’s cab.
 • សត្វក្រៀល៖ Mobile machinery hydraulic cylinders are used to lift and move heavy loads.
 • Telehandlers: Mobile machinery hydraulic cylinders are used to raise and lower the telehandler’s platform, and to extend and retract the telehandler’s boom.
 • Drill rigs: Mobile machinery hydraulic cylinders are used to extend and retract the drill rig’s boom, and to rotate the drill rig’s mast.

Mobile machinery hydraulic cylinders are an essential part of many different types of mobile machinery. They provide the power and force that these machines need to perform their tasks.

Mobile Machinery Hydraulic Cylinder Applications Mobile Machinery Hydraulic Cylinder Applications
Mobile Machinery Hydraulic Cylinder Applications Mobile Machinery Hydraulic Cylinder Applications

កែសម្រួលដោយ Yjx

ចំណេះដឹង និងព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីយកស៊ីឡាំងចង្កូតចេញពីវេទិកាការងារនៅលើអាកាស?

សេចក្តីផ្តើម ការដកស៊ីឡាំងដៃចង្កូតចេញពីវេទិកាការងារលើអាកាសអាចជាកិច្ចការដ៏លំបាក ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកមិនមានឧបករណ៍ត្រឹមត្រូវ។ គួរកត់សំគាល់ថា នីតិវិធីនៃការដកស៊ីឡាំងដៃចង្កូតគឺជាក់លាក់ចំពោះការផលិត និងម៉ូដែលរបស់...

តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​គុណសម្បត្តិ​នៃ​ស៊ីឡាំង​ចង្កូត​វេទិកា​អាកាស?

ការណែនាំអំពីវេទិកាការងារលើអាកាស ស៊ីឡាំងដៃចង្កូតនៅលើអាកាស គឺជាប្រភេទស៊ីឡាំងធារាសាស្ត្រដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការលើកពីលើអាកាស និងប្រភេទឧបករណ៍លើកផ្សេងទៀត។ ពួកវាត្រូវបានប្រើដើម្បីគ្រប់គ្រងចង្កូតនៃការលើក និងផ្តល់នូវភាពច្បាស់លាស់...

តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ការ​អនុវត្ត​សេណារីយ៉ូ​នៃ​វេទិកា​ការងារ​លើ​អាកាស?

ការណែនាំអំពីស៊ីឡាំង Luffing ស៊ីឡាំងសម្រាប់ការងារលើអាកាស គឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់នៃវេទិកាការងារពីលើអាកាស។ វា​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ផ្តល់​ការ​គាំទ្រ​យ៉ាង​ជាក់លាក់​និង​មាន​ស្ថិរភាព​សម្រាប់​វេទិកា​ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​ឡើង​ចុះ​។ ស៊ីឡាំង Luffing ប្រើសម្រាប់ទ្រទម្ងន់...

តើម៉ាស៊ីនបង្វិលធារាសាស្ត្រដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

ឧបករណ៍បង្វិលធារាសាស្ត្រ គឺជាឧបករណ៍ដែលប្រើដើម្បីបង្កើតចលនាបង្វិល ឬកម្លាំងបង្វិលជុំ ដែលជាធម្មតាដោយការបំប្លែងសម្ពាធសារធាតុរាវទៅជាថាមពលមេកានិច។ ឧបករណ៍រំញោចធារាសាស្ត្រ ដំណើរការដោយប្រើប្រាស់សារធាតុរាវសម្ពាធ ដើម្បីផ្លាស់ទី piston នៅក្នុងស៊ីឡាំង ដែលនៅក្នុងវេនបង្វិល shaft...

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកសាងស៊ីឡាំងធារាសាស្ត្រ Telescopic ឡើងវិញ?

សេចក្តីផ្តើម ការសាងសង់ស៊ីឡាំងធារាសាស្ត្រកែវពង្រីកឡើងវិញអាចជាកិច្ចការដ៏គួរឱ្យភ័យខ្លាច ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានបទពិសោធន៍។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ជាមួយនឹងឧបករណ៍ត្រឹមត្រូវ និងចំណេះដឹង វាអាចត្រូវបានធ្វើយ៉ាងរហ័ស និងងាយស្រួល។ មគ្គុទ្ទេសក៍នេះនឹងផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅមួយជំហានម្តង ៗ អំពីរបៀបសាងសង់ឡើងវិញនូវ...

តើស៊ីឡាំងធារាសាស្ត្រ Telescopic ដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

ស៊ីឡាំងធារាសាស្ត្រកែវពង្រីក គឺជាប្រភេទស៊ីឡាំងធារាសាស្ត្រដែលប្រើបំពង់ស៊ីឡាំងដែលដាក់ជាប់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបង្កើតជួរដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដែលពង្រីក។ ស៊ីឡាំងប្រភេទនេះត្រូវប្រើក្នុងកម្មវិធីជាច្រើន រួមមានដូចជា ស្ទូច លើក និង Jack ។ ស៊ីឡាំងធារាសាស្ត្រ Telescopic...

តើ​វេទិកា​ការងារ​លើ​អាកាស​ដំណើរការ​ដោយ​របៀប​ណា?

ស៊ីឡាំងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ គឺជាប្រភេទស៊ីឡាំងធារាសាស្ត្រដែលប្រើក្នុងវេទិកាការងារពីលើអាកាសសម្រាប់ការសាងសង់ និងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀត។ វាប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងការបំលាស់ទីរបស់វេទិកា ដែលជាចលនារបស់វេទិកាឡើងលើ និងចុះក្រោមក្នុងទិសដៅបញ្ឈរ....

តើស៊ីឡាំង Outrigger Platform Platform Work ជាអ្វី?

ស៊ីឡាំង Outrigger Platform លើអាកាស គឺជាស៊ីឡាំងធារាសាស្ត្រដែលប្រើដើម្បីផ្តល់ស្ថេរភាពបន្ថែមដល់វេទិកាការងារពីលើអាកាស (AWP) ឬការលើកពីលើអាកាស។ ស៊ីឡាំង Outrigger រួមជាមួយនឹងធាតុផ្សំផ្សេងទៀត បង្កើតជាប្រព័ន្ធ Outriggers ដែលត្រូវបានពង្រីកចេញពី...

តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​អ្វី​ទៅ​ជា​ស៊ីឡាំង​លំពែង​លំហ​អាកាស?

Aerial Work Platform (AWP) Luffing Cylinder គឺជាស៊ីឡាំងធារាសាស្ត្រដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីជួយក្នុងប្រតិបត្តិការនៃវេទិកាការងារពីលើអាកាស។ ស៊ីឡាំង luffing ជាធម្មតាត្រូវបានម៉ោននៅលើ mast នៃវេទិកានិងត្រូវបានប្រើដើម្បីលើកឬបន្ថយវេទិកា។ វាក៏ត្រូវបានគេប្រើ ...

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជ្រើសរើសស៊ីឡាំង Excavator Boom តូចត្រឹមត្រូវ?

ស៊ីឡាំង​អេស្កាវ៉ាទ័រ​តូច​គឺ​ជា​ផ្នែក​សំខាន់​មួយ​នៃ​គម្រោង​សំណង់​ឬ​ការ​ជីក​យក​រ៉ែ។ ពួកគេផ្តល់ថាមពល និងអានុភាពដើម្បីផ្លាស់ទីវត្ថុធ្ងន់ និងកំទេចកំទីយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងដោយសុវត្ថិភាព។ ការជ្រើសរើសស៊ីឡាំងត្រឹមត្រូវសម្រាប់គម្រោងរបស់អ្នកអាចជារឿងដ៏គួរឱ្យភ័យខ្លាច ប៉ុន្តែការយល់ដឹងអំពី...

ការណែនាំអំពីផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ